Project Manager- Manager Proiect ( RO only)

A short description of the Project Manager training content ( RO only) . 

Scurta descriere a continutului cursului de Manager de Proiect.

 
Obiectiv

Obiectivul general:
Creșterea capacității autorităților locale în elaborarea și implementarea proiectelor, pentru comunitățile dezavantajate, inclusiv romi.

Obiectivele specifice:
1. Creșterea nivelului de cunoștințe pe care le au participanții, în domeniul Project Cycle Management (PCM), metodologie utilizată la nivelul UE;
2. Îmbunătățirea capacității participanților de a contribui la rezolvarea problemelor comunității dezavantajate;
3. Dezvoltarea competențelor de lucru în echipă, comunicare și negociere pentru participanți.

Scurtă descriere

Trainingul se desfășoară pe parcursul mai multor zile, combinând sesiunile de funizare a cunoștințelor teoretice cu ateliere de lucru pe teme concrete, practice.
Agenda cursului cuprinde prezentarea generală a metodologiei PCM utilizată la nivel european, etapa programare, identificare, formulare, implementare și evaluare. În cadrul primei etape, se prezintă procesul de planificare necesar, în baza căruia se pot stabili viziunea de dezvoltare precum și direcțiile ce trebuie urmate, pentru ca în etapa următoare să fie identificate cele mai importante problemele, astfel încât, după rezolvarea lor, să fie îndeplinit obiectivul general de dezvoltare. Se acordă o mare atenție modului în care se stabilește pentru fiecare proiect obiectivul general, obiectivele specifice, activitățile necesare, durata și succcesiunea acestora și bugetul. De asemenea, se prezintă pe scurt aspecte referitoare la achizițiile ce se vor realiza în proiect, având în vedere legislația specifică, iar la final se lucrează pentru estimarea rezultatelor pe baza unor indicatori specifici.
Toate cunoștințele prezentate în cadru sesiunilor de teorie, sunt ulterior exersate și fixate în cadrul atelierele de lucru, participanții fiind grupați în echipe. 
 
Metode folosite

Formatorii utilizează prezentări power point, studii de caz, exerciții în echipă.

Finalitate

Cursul se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse de autorizarea ANC, în cazul cursurilor la finalul cărora se obține certificatul Manager proiect. Acesta presupune parcurgerea unui anumit număr de ore de pregătire teoretică și practică.
La final, se  organizează un examen pentru evaluarea cunoștințelor teoretice, precum și prezentarea unui proiect lucrat în cadrul echipelor stabilite în timpul cursului.
 
În cazul unor solicitări punctuale, cursul poate fi organizat astfel încât să fie îndeplinite nevoie de formare ale participanților.
 

 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit