Strategic Planning- Planificare strategică (RO only)

The main objective of this training is to increase the capacity of local authorities to effectively plan complex processes for the development of communities in the medium and long term, involving marginalised groups, including those of Roma ethnicity.

Obiective
Scopul cursului:
 
Dezvoltarea capacității autorităților locale de a planifica eficient procese complexe de dezvoltare a comunităților pe termen mediu și lung, cu implicarea categoriilor dezavantajate, inclusiv a celor de etnie romă
 
Obiectivele cursului:
 
1.     Înțelegerea importanței și logicii procesului de planificare strategică
2.     Cunoașterea etapelor și componentelor planificării strategice
3.     Dezvoltarea metodelor de lucru în echipă, cu participarea comunității și cu luarea în considerare a caracteristicilor locale
 
Scurtă descriere
 
Cursul se desfășoară pe parcursul a câteva zile, în funcție de necesitățile participanților, și cuprinde sesiuni teoretice și practice combinate astfel încât cursanții să își poată fixa teoria prin exerciții practice. Aplicațiile practice se bazează pe situația reală din comunitățile implicate, astfel încât la finalul cursului participanții să aibă deja o primă variantă a unui plan de dezvoltare strategică pentru localitatea lor.
 
Tematica sesiunilor pornește de la modalitățile de identificare a situației existente în comunitate: elementele pozitive și cele negative, context, categorii de informații necesare, surse de informare, tipuri de persoane fizice și juridice cu rol în dezvoltarea comunității, respectiv în realizarea planificării strategice.
 
Sesiunile se concentrează apoi pe modul de identificare a viziunii, scopului, obiectivelor, măsurilor și acțiunilor viitoare pentru perioada vizată, precum și pe identificarea resurselor necesare și a instrumentelor de evaluare și monitorizare a planului strategic.
 
De asemenea, cursul cuprinde sesiuni care identifică părțile implicate în acest demers, atât din cadrul personalului autorităților, cât și din cadrul comunității și celorlalți factori locali. O atenție specială se acordă modului de implicare a diferitelor categorii de cetățeni defavorizați, inclusiv a celor de etnie romă.
 
Metode
Formatorii lucrează atât cu grupul mare, cât și cu echipe mici de participanți. Se folosesc prezentări pe videoproiector și fișe de lucru distribuite fiecărui participant.
 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit