Partnership Management ( RO only) - Managementul Parteneriatelor

A short description of "Partnership Management" training content ( RO only) . 

Scurta descriere a continutului cursului " Managementul Parteneriatelor".

Obiectiv
Obiectivul general:
Creșterea capacității autorităților locale  de a acționa pentru soluționarea problemelor/realizarea proiectelor, în parteneriat, cu care se confruntă comunitățile dezavantajate, inclusiv romi.

Obiectivele specifice:
1. Creșterea nivelului de cunoștințe pe care le au participanții, în vederea inițierii, derulării, formalizării și menținerii parteneriatelor necesare în gestionarea problematicii comunităților dezvantajate, inclusiv romi.
2. Îmbunătățirea capacității participanților de a dezvolta și implementa proiecte în parteneriat, cu finanțare europeană.
3. Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor de necesare pentru lucru în echipă, comunicare eficientă și negociere în parteneriate pentru o relație win-win.

Scurtă descriere
Complexitatea problemelor pe care le infruntă comunitățile dezavantajate, inclusiv romi, necesită o intervenție conjugată din partea mai multor instituții, conform cu atribuțiile legale și deci, capacitatea de a lucre în parteneriat.
Trainingul se desfășoară pe parcursul mai multor zile, combinând sesiunile de funizare a cunoștințelor teoretice cu ateliere de lucru pe teme concrete, practice. Agenda cursului cuprinde prezentarea generală a evoluției principiului parteneriatului la nivel european, în alocarea și gestionarea fondurilor, urmând trecerea la situația specifică la nivelul României. Sunt prezentate forme pe care parteneriatele le pot lua în contextual accesării unor programe operaționale diferite. Se detaliază aspectele legale ce trebuie urmate de instituțiile publice în construirea unui parteneriat, formalizarea acestuia cu respectarea și a condițiilor impuse de diferiți finanțatori. În corelarea cu metodologia aplicabilă proiectelor, se urmărește componenta parteneriatului atât în etapa de programare, identificare și formulare a proiectelor, cât și în etapa de implementare. Se acordă o mare atenție modului în care partenerii se cunosc și își înțeleg misiunea și obiectivele pe care le au, având în vedere atât persoanele implicate, cât mai ales instituțiile și deci, funcția publică a participanților. În ceea ce privește parteneriatul institutional, se pune accent pe identificarea clară a ceea ce este diferit, dar și pe aflarea zonelor comune de interes, modalități de maximizare a elementelor comune și gestionarea diferențelor, chiar și gestionarea conflictelor. În mod egal, se pune accent pe dezvoltarea de abilități de comunicare, respectarea diversității, tratament egal și respectarea drepturilor fiecărei părți implicate sau persoane reprezentate.
Toate cunoștințele prezentate în cadru sesiunilor de teorie, sunt ulterior exersate și fixate în cadrul atelierele de lucru, participanții fiind grupați în echipe. 

Metode folosite
Formatorii utilizează prezentări  power point, studii de caz, exerciții în echipă.

Finalitate
La final, se realizează o evaluare astfel încât să fie stabilită dinamica fiecărui participant.
 

Disclaimer - © Council of Europe 2015 - © photo credit